Hướng Dẫn Đăng Truyện

Thêm truyện

Để thêm và quản lí truyện, vào Chuyên mục trong trang quản trị, thêm đầy đủ các thông tin.

Một số lưu ý:

 • Bìa truyện phải có kích thước lớn hơn 345 x 460 px.
 • Nếu không tìm thấy tác giả sẵn có, vui lòng thêm tại đây rồi sau đó quay trở lại để chọn.
 • Vui lòng chọn một nhóm dịch duy nhất.
 • Nhóm hợp tác có thể chọn một hoặc nhiều.
 • Nên chọn Ngày thêm đầy đủ.
 • Nếu không tìm thấy thể loại sẵn có, vui lòng thêm tại đây rồi sau đó quay lại để chọn.
 • Các mục Truyện liên quan, 18+, Ẩn có thể để trống nếu không có dữ liệu.
 • Các mục Cập nhật lần cuối, Lượt theo dõi sẽ được cập nhật tự động, chỉ cần để trống.

Thêm chương truyện

Để thêm chương truyện, vào trang đăng ảnh để tải ảnh lên, khi đăng tải xong, bạn sẽ nhận được một đoạn mã tại mục HTML.

Sau đó chép đoạn mã HTML vào trang Thêm bài viết để nhập dữ liệu và đăng bài.

Mặc định, bạn chỉ cần thêm Tiêu đề, Nội dung và chọn Chuyên mục là có thể Đăng. Các mục khác tùy mục đích sử dụng:

 • Tiêu đề có định dạng Tên Truyện – Chap X, ví dụ Lại Gặp Được Em – Chap 1. Từ cuối cùng của tiêu đề luôn luôn phải là số.
 • Tiêu đề chương: Nhập khi chương có tiêu đề riêng.
 • Đăng nhập để xem: Bật để yêu cầu người dùng đăng nhập để xem nội dung chương truyện. Chương truyện sẽ bị khóa trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải, sau đó sẽ xem như bình thường.
 • Đặt mật khẩu: Bấm vào Chỉnh sửa ở mục Hiển thị (trên nút Đăng) để đặt mật khẩu cho chương truyện.
 • Gợi ý mật khẩu: Khi đặt mật khẩu, bạn có thể gợi ý cho độc giả đoán mật khẩu dễ dàng hơn.
 • Hết Season: Nhập số, số này sẽ hiển thị dạng “Hết Season X” tại chương được đặt, dùng để đánh dấu Season cho truyện.
 • Ảnh đại diện: Đặt ảnh cho chương truyện để hiển thị trước từng chương tại trang thông tin truyện.
 • Lưu lựa chọn: Khi đánh dấu vào mục này, Tiêu đề và lựa chọn tại Chuyên mục sẽ được lưu lại, tại trang Viết bài mới, Tiêu đề sẽ được tự động thêm với số chương + 1Chuyên mục cũng tự động được chọn. Đánh dấu vào mục này trong trường hợp đăng tải nhiều chương truyện liên tiếp.
 • Lên lịch: Bấm vào Chỉnh sửa ở mục Đăng ngay lập tức, nhập ngày giờ ở tương lai, chương truyện sẽ được lên lịch đăng tải đúng vào giờ định sẵn.