Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 08/02/2023
  • Tổng lượt xem: 192.1 N

Giới Thiệu

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 17:38 14/01/2023. MỚI
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 58

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 58

14/01/23 849 1 Ngang Nguồn

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 58
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 57

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 57

14/01/23 672 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 57
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 56

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 56

14/01/23 666 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 56
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 55

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 55

14/01/23 639 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 55
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 54

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 54

14/01/23 642 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 54
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 53

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 53

12/01/23 1.1 N 1

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 53
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 52

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 52

12/01/23 1.2 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 52
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 51

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 51

11/01/23 1.6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 51
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 50

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 50

10/01/23 1.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 50
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 49

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 49

10/01/23 1.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 49
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 48

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 48

10/01/23 1.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 48
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 47

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 47

04/01/23 2 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 47
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 46

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 46

04/01/23 1.8 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 46
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 45

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 45

04/01/23 1.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 45
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 44

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 44

03/01/23 2.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 44
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 43

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 43

02/01/23 2.3 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 43
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 42

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 42

02/01/23 1.9 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 42
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 41

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 41

02/01/23 2 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 41
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 40

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 40

01/01/23 2.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 40
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 39

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 39

01/01/23 2 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 39
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 38

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 38

01/01/23 2.1 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 38
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 37

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 37

30/12/22 2.3 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 37
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 36

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 36

30/12/22 2.3 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 36
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 35

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 35

30/12/22 2.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 35
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 34

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 34

29/12/22 2.7 N 1

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 34
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 33

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 33

29/12/22 2.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 33
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 32

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 32

29/12/22 2.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 32
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 31

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 31

28/12/22 2.6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 31
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 30

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 30

28/12/22 2.9 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 30
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 29

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 29

26/12/22 3.1 N 1

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 29
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 28

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 28

26/12/22 2.8 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 28
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 27

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 27

25/12/22 3.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 27
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 26

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 26

25/12/22 3.6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 26
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 25

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 25

24/12/22 3.8 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 25
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 24

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 24

24/12/22 3.6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 24
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 23

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 23

23/12/22 4.1 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 23
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 22

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 22

23/12/22 4.1 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 22
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 21

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 21

22/12/22 4.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 21
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 20

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 20

22/12/22 4.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 20
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 19

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 19

22/12/22 4.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 19
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 18

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 18

22/12/22 4.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 18
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 17

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 17

22/12/22 4.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 17
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 16

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 16

22/12/22 4.2 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 16
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 15

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 15

22/12/22 4.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 15
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 14

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 14

22/12/22 4.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 14
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 13

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 13

22/12/22 4.8 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 13
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 12

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 12

22/12/22 4.8 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 12
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 11

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 11

22/12/22 4.9 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 11
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 10

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 10

22/12/22 5.1 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 10
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 9

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 9

22/12/22 5.1 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 9
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 8

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 8

22/12/22 5.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 8
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 7

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 7

22/12/22 5.6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 7
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 6

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 6

22/12/22 5.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 6
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 5

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 5

18/12/22 6 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 5
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 4

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 4

18/12/22 5.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 4
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 3

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 3

18/12/22 6.5 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 3
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 2

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 2

18/12/22 6.7 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 2
Ảnh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 1

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em [...] – Chap 1

18/12/22 8.4 N 0

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy? – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
3 681
MỚI

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Truyện Tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
49 6.8 N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Truyện Tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
55 8.5 N
MỚI HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Truyện Tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
74 2.7 N
MỚI HOT

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Truyện Tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
70 9.8 N
HOT

Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ

Xem truyện tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
Truyện Tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
251 145.5 N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Truyện Tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
178 85.2 N
HOT

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta

Xem truyện tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
Truyện Tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
111 111.2 N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Truyện Tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
148 47.1 N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Truyện Tranh Gặp Em Hóa Si Tình
201 26.1 N
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện tranh Gặp Em Hóa Si Tình