Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 09/03/2023
  • Tổng lượt xem: 92.7 N

Giới Thiệu

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 17:00 21/09/2022. MỚI
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 26

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 26

21/09/22 856 0 Ngang Nguồn

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 26
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 25

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 25

20/09/22 862 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 25
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 24

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 24

18/09/22 2.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 24
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 23

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 23

13/09/22 2.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 23
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 22

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 22

13/09/22 2.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 22
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 21

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 21

11/09/22 3.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 21
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 20

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 20

11/09/22 3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 20
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 19

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 19

11/09/22 3.1 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 19
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 18

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 18

10/09/22 4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 18
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 17

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 17

10/09/22 3.8 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 17
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 16

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 16

09/09/22 3.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 16
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 15

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 15

09/09/22 3.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 15
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 14

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 14

09/09/22 3.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 14
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 13

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 13

09/09/22 3.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 13
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 12

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 12

09/09/22 3.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 12
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 11

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 11

09/09/22 3.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 11
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 10

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 10

09/09/22 3.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 10
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 9

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 9

09/09/22 3.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 9
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 8

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 8

09/09/22 3.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 8
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 7

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 7

09/09/22 3.8 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 7
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 6

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 6

09/09/22 4.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 6
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 5

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 5

09/09/22 4.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 5
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 4

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 4

09/09/22 4.8 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 4
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 3

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 3

09/09/22 5.1 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 3
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 2

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 2

09/09/22 4.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 2
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 1

09/09/22 5.8 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
149 135.3 N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Truyện Tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
56 7.3 N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Truyện Tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
67 9 N
MỚI HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Truyện Tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
85 3.3 N
HOT

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Truyện Tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
75 10.3 N
HOT

Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ

Xem truyện tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
Truyện Tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
273 192.7 N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Truyện Tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
118 117.5 N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Truyện Tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
157 48.5 N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Truyện Tranh Gặp Em Hóa Si Tình
205 26.4 N
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện tranh Gặp Em Hóa Si Tình
Truyện Tranh Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!
164 83.4 N
HOT

Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!

Xem truyện tranh Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!