Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 30/09/2022
  • Tổng lượt xem: 441.5 N

Giới Thiệu

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 06:53 29/03/2023. MỚI
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 65

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 65

29/03/23 2.3 N 1 Ngang Nguồn

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 65
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 64

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 64

22/03/23 2.5 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 64
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 63

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 63

15/03/23 3.7 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 63
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 62

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 62

08/03/23 4.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 62
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 61

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 61: Nàng Ở Đâu Thì Ta Ở Đó!

01/03/23 3.1 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 61
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 60

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 60: Ta Sẽ Khiến Nàng Đồng Ý!

22/02/23 3.8 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 60
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 59

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 59: Sính Lễ Cầu Hôn

21/02/23 3.8 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 59
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 58

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 58: Ta Là Phò Mã Của Nàng!

15/02/23 3.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 58
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 57

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 57: Nàng Còn Muốn Nghe Không ?

01/02/23 6.1 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 57
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 56

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 56: Nói Lời Âu Yếm

25/01/23 7.3 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 56
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 55

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 55: Nàng Thử Dùng Sắc Quyến Rũ Ta Đi ?

18/01/23 6 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 55
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 54

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 54: Quốc Sư Muốn Hôn Hôn

11/01/23 7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 54
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 53

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 53: Nói Chuyện Lả Lướt

04/01/23 7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 53
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 52

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 52: Nàng Muốn 3000 Nam Sủng ?

28/12/22 6.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 52
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 51

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 51: Việc Đại Sự Của Muội

28/12/22 5.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 51
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 50

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 50: Muốn Ngủ Cùng Nàng

21/12/22 7.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 50
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 49

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 49: Chỉ Có Ta Xứng Với Nàng Ấy

21/12/22 6.9 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 49
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 48

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 48: Tình Song Phương

14/12/22 7.6 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 48
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 47

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 47: Chủ Động Nắm Tay

14/12/22 7.6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 47
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 46

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 46: Hối Tiếc Muộn Màng

07/12/22 7.9 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 46
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 45

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 45: Sắp Mất Vợ

07/12/22 7.8 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 45
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 44

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 44: Đêm Qua Chúng Ta Đã...

30/11/22 8.5 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 44
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 43

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 43: Cùng Chung Một Phòng

30/11/22 7.6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 43
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 42

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 42: Tĩnh Dao Gặp Nguy

23/11/22 7.6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 42
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 41

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 41: Bị Lạnh Nhạt

23/11/22 7.4 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 41
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 40

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 40: Tỏ Tình Với Quốc Sư ?

16/11/22 7.9 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 40
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 39

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 39: Ngài Bĩnh Tĩnh Chút Đã

16/11/22 7.9 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 39
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 38

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 38: Ta Nên Làm Gì Nàng Đây ?

15/11/22 7.5 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 38
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 37

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 37: Nàng Ở Lại Chỗ Ta Đi

15/11/22 7.8 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 37
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 36

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 36: Suối Nước Nóng

02/11/22 8.8 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 36
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 35

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 35: Đặc Quyền Của Mình Nàng

02/11/22 8.2 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 35
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 34

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 34: Tĩnh Dao Bị Hại ?

26/10/22 9.2 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 34
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 33

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 33: Đố Kỵ

26/10/22 8.5 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 33
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 32

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 32: Thật Quá Mê Người Rồi

19/10/22 9.3 N 2

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 32
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 31

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 31: Cô Ta Đã Thay Đổi Rồi

19/10/22 8.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 31
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 30

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 30: Rất Xứng Mà!

12/10/22 9.8 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 30
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 29

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 29: Quốc Sư Lại Ghen Rồi

12/10/22 9.4 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 29
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 28

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 28

12/10/22 8.6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 28
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 27

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 27

12/10/22 8.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 27
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 26

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 26

12/10/22 6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 26
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 25

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 25

12/10/22 6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 25
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 24

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 24

12/10/22 6.2 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 24
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 23

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 23

12/10/22 6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 23
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 22

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 22

12/10/22 6.1 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 22
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 21

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 21

12/10/22 6.1 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 21
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 20

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 20

12/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 20
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 19

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 19

11/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 19
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 18

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 18

11/10/22 6.2 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 18
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 17

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 17

11/10/22 5.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 17
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 16

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 16

11/10/22 6.5 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 16
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 15

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 15

11/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 15
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 14

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 14

11/10/22 6.5 N 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 14
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 13

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 13

11/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 13
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 12

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 12

11/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 12
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 11

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 11

11/10/22 6.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 11
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 10

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 10

11/10/22 6.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 10
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 9

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 9

11/10/22 6.3 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 9
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 8

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 8

11/10/22 6.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 8
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 7

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 7

11/10/22 6.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 7
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 6

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 6

11/10/22 6.6 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 6
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 5

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 5

11/10/22 6.5 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 5
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 4

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 4

11/10/22 6.7 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 4
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 3

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 3

11/10/22 7.2 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 3
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 2

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 2

11/10/22 7.4 N 0

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 2
Ảnh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 1

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác [...] – Chap 1: Cơ Ngực Săn Chắc, Đây Là Đâu ?

30/09/22 10.3 N 4

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
148 134.3 N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Truyện Tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
56 7.3 N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Truyện Tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
67 9 N
MỚI HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Truyện Tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
84 3.3 N
HOT

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Truyện Tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
75 10.3 N
HOT

Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ

Xem truyện tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
Truyện Tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
273 192.7 N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Truyện Tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
192 92.7 N
HOT

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta

Xem truyện tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
Truyện Tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
118 117.5 N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Truyện Tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
157 48.5 N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Truyện Tranh Gặp Em Hóa Si Tình
205 26.4 N
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện tranh Gặp Em Hóa Si Tình