Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 01/10/2022
  • Tổng lượt xem: 78.1 N

Giới Thiệu

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 07:16 12/12/2022. MỚI
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 35

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 35

12/12/22 2.6 N 0 Ngang Nguồn

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 35
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 34

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 34

12/12/22 2.6 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 34
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 33

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 33

10/12/22 1.5 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 33
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 32

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 32

10/12/22 1.2 N 1

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 32
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 31

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 31

10/12/22 1.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 31
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 30

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 30

10/12/22 1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 30
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 29

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 29

10/12/22 1.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 29
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 28

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 28

10/12/22 1.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 28
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 27

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 27

10/12/22 1.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 27
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 26

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 26

10/12/22 1.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 26
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 25

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 25

10/12/22 1.2 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 25
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 24

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 24

10/12/22 1.2 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 24
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 23

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 23

10/12/22 1.2 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 23
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 22

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 22

10/12/22 1.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 22
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 21

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 21: Rung Động

24/10/22 3.2 N 1

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 21
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 20

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 20: Về Nhà Cậu

24/10/22 2.1 N 1

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 20
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 19

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 19: Cõng Tôi Về Nhà Cậu Đi !

17/10/22 3.1 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 19
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 18

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 18: Chúa Tể Đua Xe

17/10/22 2.8 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 18
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 17

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 17: Vi Diện Mới

10/10/22 4.6 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 17
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 16

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 16: Tiễn Biệt Em

10/10/22 4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 16
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 15

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 15

09/10/22 2.4 N 5

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 15
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 14

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 14

09/10/22 2.2 N 2

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 14
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 13

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 13

09/10/22 2.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 13
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 12

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 12

09/10/22 2.3 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 12
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 11

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 11

09/10/22 2.3 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 11
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 10

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 10

09/10/22 2.5 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 10
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 9

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 9

09/10/22 2.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 9
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 8

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 8

09/10/22 2.5 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 8
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 7

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 7

09/10/22 2.5 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 7
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 6

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 6

09/10/22 3 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 6
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 5

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 5

09/10/22 2.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 5
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 4

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 4

09/10/22 2.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 4
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 3

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 3

09/10/22 2.4 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 3
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 2

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 2

09/10/22 2.5 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 2
Ảnh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 1

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại [...] – Chap 1

01/10/22 3 N 0

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi ! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
147 133.9 N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện tranh Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Truyện Tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
56 7.3 N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Truyện Tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
66 9 N
MỚI HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Truyện Tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
84 3.3 N
HOT

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Truyện Tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
74 10.3 N
HOT

Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ

Xem truyện tranh Tôi Bị Ép Làm Phu Nhân Của Đại Lão Sát Thủ
Truyện Tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
272 192.7 N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Truyện Tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
191 92.7 N
HOT

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta

Xem truyện tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
Truyện Tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
118 117.4 N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện tranh Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Truyện Tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
156 48.5 N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Truyện Tranh Gặp Em Hóa Si Tình
205 26.4 N
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện tranh Gặp Em Hóa Si Tình